TĚLOPRAHA

je praktický vzdělávací seminář určený zejména učitelům tělesné výchovy, vedoucím školních sportovních kroužků, ale i dalším pedagogickým pracovníkům. Lektorují pedagogové UK FTVS Praha a jiných sportovních nebo tělovýchovných institucí.

 

TĚLOPRAHA 2018

AŠSK ČR

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín

 

tel: 608 442 985, 775 608 895

email: kytkova@assk.cz, jansa@assk.cz

 Partneři

Copyright © 2019 - www.telopraha.cz (AŠSK ČR)