TĚLOPRAHA

je praktický vzdělávací seminář určený zejména učitelům tělesné výchovy, vedoucím školních sportovních kroužků, ale i dalším pedagogickým pracovníkům. Lektorují pedagogové UK FTVS Praha a jiných sportovních nebo tělovýchovných institucí.

 

TĚLOPRAHA 2018

AŠSK ČR

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín

 

tel: 608 630 241, 608 735 928

email: plichta@assk.cz, lorencova@assk.cz

 Partneři

Copyright © 2020 - www.telopraha.cz (AŠSK ČR)