TĚLOPRAHA

je praktický vzdělávací seminář určený zejména učitelům tělesné výchovy, vedoucím školních sportovních kroužků, ale i dalším pedagogickým pracovníkům. Lektorují pedagogové UK FTVS Praha a jiných sportovních nebo tělovýchovných institucí.

 

Stručný přehled lekcí TĚLOPRAHA 2018

 

Chybějící anotace budeme postupně doplňovat

 

Bezkontaktní ragby a další hry vycházející z ragby pro děti

Jiří Beneš

Ragby jako všestranný sport nabízí spoustu možností pro podporu pohybového rozvoje dětí a také jejich schopnosti koncentrace, reakce a rozhodování se. Různými modifikacemi je pro děti naprosto minimalizováno zdravotní riziko kontaktních situací. Lekce představí všechny tyto formy prakticky využitelné v hodinách tělocviku a ve sportovních kroužcích.

Založeno na hodnotách ragby: Nadšení – Respekt – Disciplína – Soudržnost – Čestnost

 

Hudba nás baví!

Kateřina Doležalová

Ačkoliv je hudebně pohybová výchova a tanec součástí rámcově vzdělávacích plánu ve školní tělesné výchově, prakticky se do tělocviku dostane jen zřídka. Prostřednictvím jednoduchých aktivit s hudbou (hry, mobilizace, protažení, tonizace, tance,…) dostanete praktickou nabídku, jak zpestřit hodiny školní tělesné výchovy.

Výběr hudební předlohy je zaměřen na zvýšení atraktivity programu a aktivity žáků, široký repertoár skladeb bude bavit i zkušenější pedagogy.

Bude zde možnost na vlastní USB zkopírovat použitou hudbu.

 

Posilování trochu jinak

Jaroslav Krištofič

Přijďte se přesvědčit, jestli se „unesete“ a jak zvládáte boj s gravitací. Přijďte vyzkoušet gymnastický způsob posilování, tedy to, co bývá v převlečení do nového kabátu nazýváno „core training“, ačkoliv to vzešlo z gymnastických zpevňovacích průprav. Tentokrát se zaměříme na cvičení bez použití nářadí a náčiní, která můžeme provádět jak v prostředí tělocvičny, tak na travnaté louce.

 

Nechme strach a kozu v rohu a skákejme zas a znovu

Jan Chrudimský

Lekce zahrnuje náměty didaktiky přeskoku. Zaměříme se na nácvik nepřevratových skoků (roznožka, skrčka) bez použití tradičního nářadí, které je mnohdy nepřekonatelnou překážkou. Tvar, použité materiály a hmotnost nářadí může odrazovat od zařazování přeskoku do výuky tělesné výchovy, ačkoli původním smyslem přeskoku je překonat překážku.  Cílem lekce je  ukázat možnosti využití netradičních nářadí a vybavení tělocvičen pro nácvik přeskoku.

 

Country tance

Marie Fričová

Country tance jsou již velmi starobylé, pocházejí z období 17. - 18. století, vznikaly v Anglii a Francii. Přijďte si zatančit "Country tance" jak se tančí dnes a naučit se způsob jak si vytvořit vlastní choreografii tance.

 

Ozřejmění osobní energie / čín. čchi, jak. ki/ a její uplatnění v masáži šiacu

Ivan Fojtík

V prvé části lekce proběhne několik jednoduchých cvičení, jejichž pomocí si účastníci přivodí vnímání energie ki zejména v dlaních a prstech rukou. Tu pak v další části lekce aplikují spolu s fyzickým působením do organismu ošetřovaného. Bude se pracovat s ideou tělesného středu /čín. tan – tchiem/spodní/jap. Hara/, aktivovaného při vdechu, z něhož se pak při výdechu vede ki do těla partnera.

 

Hry v bazénovém prostředí pro žáky ZŠ a SŠ

Babeta Chrzanowaská, Daniel Jurák

Účastníci budou seznámeni se specifiky a s pravidly vybraných her v prostředí bazénu. Hry budou prakticky realizované ve vodním prostředí a případně přizpůsobené pro účastníky. Lekce proběhne v bazénu v Tyršově domě (Újezd).

 

Didaktika kraulu 

Daniel Jurák

Praktické cvičení didaktiky kraulu s rotacemi.

 

Na in-linech zábavně a bezpečně

Tomáš Gnad

Příklady využití in line bruslení ve školní tělesné výchově pro rozvoj pohybových schopností a dovedností zábavnou formou. Lekce budou obsahovat herní a soutěžní metody ve výuce s dodržováním bezpečnostních        aspektů.

Vybavení:       in liny, povinně cyklistická přilba, doporučené chrániče zápěstí, případně loktů                a kolen

 

Zábavné rozcvičení

Radim Jebavý, Aleš Kaplan, Vladimír Hojka

Rozcvičení nepatří často zrovna mezi oblíbené části tělocviku u řady žáků. Proto nabízíme možnosti pestrých variant rozcviček s využitím cvičebních pomůcek jako např. míče, krabice, tyče, švihadla, překážky, anebo i využití spolužáka. Součástí lekce jsou i různé ukázky pohybových her. Nabízíme možnosti jak udělat rozcvičení, které by se mohlo stát příjemným úvodním rituálem. Ten by měl žáky pozitivně naladit či nabudit na následující pohybové aktivity.  

 

Nordic running

Milan Kůtek

Zdravotní a tréninkové přínosy metody běhu s holemi, která byla oceněna cenou Evropské atletiky. Odlišnosti Nordic Runningu od podobných pohybových aktivit. Využití runningových holí v tréninku a kondiční přípravě sportovců všech výkonnostních úrovní (více o Nordic Running na www.behsholemi.cz)

 

Miniházená

Tomáš Černý

Miniházená je dynamická hra, kterou může hrát každý, kdo umí jenom trochu běhat, skákat, chytat a házet. Nejsou zde žádná složitá pravidla ani herní systémy a proto je dětem velmi blízká a hrají ji s chutí a velkým zápalem. Věk ani úroveň schopností a dovedností nejsou důležité. Ani prostory a materiál nejsou omezující. Hraje se na jakémkoli hřišti nebo tělocvičně a s měkkým míčem, nehrozí tedy zranění prstů nebo bolestivé údery. Součástí ukázkové hodiny bude nácvik a zdokonalování chytání a házení míče, cvičení na manipulaci s míčem a pohybové hry na nácvik pohybu hráče bez míče a na rozvoj rychlostních schopností. Nakonec proběhne samotná hra mezi účastníky této hodiny a všichni si na vlastní kůži vyzkouší dynamičnost této hry, která se hraje na mnoha školách v Česku i jinde v Evropě. Každý aktivní účastník této ukázkové hodiny o miniházené získá kromě velmi zajímavých informací i metodický materiál a gumový míč značky Molten zdarma.

 

Slackline

Jiří Baláš

Chůze na slackline se v posledních letech objevila jako nová forma rekreační pohybové aktivity. Získala oblibu především u mladší generace a ukazuje se jako zajímavá forma trávení volného času. Slackline se díky materiální a finanční nenáročnosti rychle rozšířila do širšího povědomí učitelů, trenérů i fyzioterapeutů. Slackline se již objevuje v programech školní TV, trenéři využívají slackline jako formu tréninku na nestabilních plochách, fyzioterapeuti shledávají slackline jako vhodný doplněk při rehabilitaci a léčbě vad páteře.

 

Orientační běh

Kristýna Skyvová

Orientační běh je sport pro širokou veřejnost a je velmi vhodnou aktivitou rozvíjející také samostatnost a rychlé rozhodování. Ukázky orientačních cvičení v parku, na atletickém hřišti, v tělocvičně s využitým elektronického systému Sportident .Informace o spolupráci Českého svazu orientačních sportů se školami (školní závody, výukové mapy) a publikaci Orientační běh do škol – zábavný a výchovný OB.

 

Nové přístupy k didaktice basketbalu dětí aneb proč ne jako florbal?

Jakub Velenský, Michael Velenský, Ondřej Velenský

Není žádným tajemstvím, že florbal u nás pomalu vytlačuje všechny další - jiné sportovní hry z repertoáru pohybových aktivit dětí a mládeže, ať už jde o školní TV či oblast sportovního tréninku. Týká se i basketbalu, původně tradiční herní činnosti dětí a mládeže.  Ptáme se proč?

 Příspěvek vychází z několika podnětů. Hlavním je ale heslo deklarované Mezinárodní basketbalovou federací (FIBA): Let children have fun and enjoy minibasketball! Zkrátka a dobře, nechme děti hrát. Stejně tak, jako rády hrají florbal.

 

Beach volejbal

Rostislav Vorálek

Nácvik základních beach volejbalových dovedností (herní činnosti jednotlivce).

 

Jugger – týmový sport mezi fotbalem a šermem

Zuzana Funiaková, Jan Hanzelka

Příspěvek představí moderní sport jménem jugger a seznámí účastníky s jeho pravidly i vybavením. Účastníci si jugger zkusí a budou tak vědět vše potřebné, aby jej mohli zařadit do hodin tělocviku, mezi zájmové kroužky nebo jako táborový program.

Jugger je dynamický sport, který kombinuje prvky týmových a individuálních sportů. Dva soupeřící týmy svádí souboje polstrovanými holemi a snaží se uvolnit cestu k bráně jedinému spoluhráči, který může nosit míč po hřišti a skórovat. Při juggeru hrají dívky i chlapci spolu ve smíšených týmech a jeho mezinárodní forma je bezkontaktní. Pouze letmý dotyk polstrované juggerové hole stačí k tomu, aby si zasažený hráč na několik vteřin klekl a nezasahoval tak do hry. Fair play je tedy klíčovým elementem juggeru, protože zásahy si hráči hlídají sami. Sport vyžaduje soustředěnost, rychlost a vysoké nasazení hráčů. Každý z nich se musí soustředit na soupeře, se kterým svádí souboj, zároveň musí mít přehled o tom, kde a v jaké situaci se nachází běžec a kde je míč a ještě si hlídat záda. Jugger je proto zábavným zpestřením i komplexní sportovní aktivitou pro dlouhodobý tělesný rozvoj.

 

Hravá výchova pohybem

Daniela Jonášová

Nové hry a náměty z rakouského pojetí Psychomotoriky 2018 Psychomotorika a její pohybové využití se zaměřením na rozvoj kognitivních funkcí, spolupráce a komunikace dětí ve skupině.

Nesoutěživé psychomotorické aktivity v českém i rakouském pojetí, zaměřené na rozvoj pohybových dovednosti, osobních i sociálních hledisek hravou formou.

 

Netradiční sporty

Jan Schwrazer

Pro učitele tělesné výchovy a sportovní trenéry jsme připravili školení v netradičních sportech. Cílem kurzu je seznámit účastníky s netradičními sporty - teorie, pravidla, vyzkoušení v praxi, modifikace. Po absolvování školení budou účastníci schopni zařazovat netradiční sporty do tréninkového/vyučovacího procesu. Kanjam, spikeball, crossminton, kubb, indoboard, molkky, aerobie.

 

Lezení do škol

Petr Podoba

Projekt Lezení do škol, jehož hlavním cílem je přibližovat lezení jako sport žákům základních škol a jejich pedagogům. Vše probíhá formou boulderingu - jde o lezeckou disciplínu, při které se leze na nízkých stěnách bez jištění a padá do měkkého dopadiště. Tato forma je z našeho pohledu nejhodnější právě pro školy a celkově tam, kde je potřeba "zabavit" větší počet dětí s omezeným dozorem (klasicky hodiny TV).

 

T-ball

Argaj Gustáv

T-ball je zjednodušený variant baseballu (softballu). Hráči na pálke loptičku odpaľujú zo statívu a pri hre sa používajú rôzne loptičky (vhodné pre základné a stredné školy). Obsahom lekcie sú základné pravidlá a praktické vyskúšanie T-ballu.

Výučbový priestor: trávnaté ihrisko (60 x 40 m)

 

Croosminton

Argaj Gustáv

Crossminton je netradičná športová hra, má jednoduché pravidlá a dá sa hrať kdekoľvek – v telocvični, na tráve alebo na piesku. Kombinujú sa v ňom prvky z tenisu a badmintonu. Ihrisko sa dá pripraviť za 1 minútu a hneď sa môže hrať. Obsahom lekcie sú základné pravidlá, základy herných činností a praktické vyskúšanie crossmintonu.

 

Tenis v podmínkách školní výuky

Tomáš Kočíb

Lekce přináší informace o možnostech realizace tenisových lekcí při větším počtu dětí v podmínkách školní výuky. Je prezentací možností, jak zorganizovat a naplánovat výuku v tělocvičně či na dvorci a jak zpřístupnit tenis mladým hráčům. Posluchači si budou moct vyzkoušet nácvik základních tenisových dovedností.

 

Lezení na umělé stěně - začátečníci

Slávek Vomáčko

Základní informace o lezení na umělých stěnách. V posledních letech zažívá lezení na umělých stěnách dynamický rozvoj. Lekce poskytuje informace o možnostech lezení nejenom na lezeckých stěnách, provedeme vás základním výcvikem dovedností nutných pro bezpečné provozování lezení. Poukážeme na zkušenosti z výuky lezení dětí při TV ve školách. Možnosti stavby lezeckých stěn ve školách.

 

Tradiční prvky cvičení v přírodě

Slávek Vomáčko

Formou praktických cvičení i krátkých teoretických úvodů seznámíme účastníky s problematikou překonávání překážek podporujících rozvoj osobnosti žáků i studentů. Upozorníme na modifikace cvičení pro různé věkové skupiny. 

 

Minivolejbal a rozvoj pohybové a míčové gramotnosti

Roman Zach

Minivolejbal je hra, která zjednodušuje a upravuje pravidla klasického šestkového volejbalu, aby jej mohly hrát děti 1. Stupně ZŠ. Jednotlivé věkové skupiny mají svá speciální pravidla, která svou náročností přímo úměrně rostou s věkem a schopnostmi dětí, odlišují se barvami => Barevný minivolejbal.

 

CZEBUMBAL

Pavel Tomeš

Jednoslovný název vznikl z bývalého názvu "Czech Bumbác Bal", což je moderní míčová pohybová hra, jejíž motto je: "Hra pro lidi od 6 to do 106 ti let".

Jejím cílem je rozpohybovat několik generací RODINNÝCH TÝMŮ a přinést souhru, spolupráci, radost, nadšení, kondici, zábavu, hravost, taktiku, porozumění, bojovnost a to nejen v rámci svého rodinného týmu.

Nadřazeným cílem hry je :     One World     One Family      Common Future

                                           Jeden svět     Jedna rodina  Společná budoucnost

 

Jóga

Hana Luhanová

Cvičení jógy  -jak ji zařazovat jako kompenzační cvičení v hodinách TV. 


Vietnamský badminton

Jan Martiník

Vietnamský badminton je jednoduchá a akční streetová hra, která je zajímavou alternativou rozcviček, icebreakerů a týmových her. Účastníci workshopu se seznámí s různými formami her, které si aktivně zahrají a zároveň si odnesou zkušební vzorek Vietnamského badmintonu.

 

Ultimate frisbee

Jaromír Jáchym

Ultimate frisbee je bezkontaktní týmový sport s létajícím diskem kombinující obratnost, rychlost, ale i taktické myšlení. Představení zatím spíše netradičního sportu pro možnou výuku v rámci hodin tělesné výchovy. Základní hody, průpravná cvičení, samotná hra a stručná pravidla. Specifikem tohoto sportu je i na nejvyšší úrovní hra bez rozhodčích a koedukované týmy. Žáci se učí rozhodovat a řešit sporné herní situace sami za sebe na základě fair play. Přijďte se naučit i jiné hody kromě backhandu a seznámit se se sportem velmi vhodným pro všeobecnou sportovní přípravu.

 

Lokomoce - prevence zdravého pohybu

Jaroslava Chlupová

Přednáška o projektu Lokomoce: Vnímáme pohyb jako základ života a zdraví, snažíme se obnovit prevenci v našem zdravotnickém systému.
Učíme děti i dospělé přirozenému a hlavně zdravému pohybu, seznamujeme je s jejich tělem hravou a zábavnou formou.
U dětí potencujeme jejich přirozený psychomotorický vývoj.

Vnímáme pohyb jako základ života a zdraví, snažíme se obnovit prevenci v našem zdravotnickém systému. Učíme děti i dospělé přirozenému a hlavně zdravému pohybu, seznamujeme je s jejich tělem hravou a zábavnou formou. U dětí potencujeme jejich přirozený psychomotorický vývoj.

 

Fitness dance

Vladana Šimáčková

Jednoduché choreografie a chytlavé melodie letních hitů, snadno osvojitelné a jednoduché taneční pohyby,  které zvládne každý, jsou předpokladem k vytvoření hodiny, kdy děti nebudou chtít odejít z tělocvičny. Ukážeme si i další možnosti, jak využít Fitness Dance pro zlepšení tělesné kondice, vylepšení držení těla, posílení všech svalových skupin a jak lze jednoduchou choreografií ozvláštnit třeba i hodinu volejbalu. 

 

Florbal pro děti

Jan Volák

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními dovednostmi a herními návyky, které si mohou hráči a hráčky při tréninku osvojit - to vše v herním kontextu a s využitím přístupu a komunikace, kterou využívají trenéři Tatranu Střešovice.

 

Motivace v době blahobytu

Marián Jelínek

Marian Jelínek je český hokejový kouč s hlubším zájmem o psychologii a filosofii, které aplikuje do své každodenní práce. Je spoluautorem několika knih a držitelem doktorátu z kinantropologie. Do povědomí veřejnosti se zapsal také díky desetileté spolupráci s Jaromírem Jágrem. Své zkušenosti z vrcholového sportu přenáší i do "vrcholového" byznysu v podobě koučinku, školení a přednášek.

 

Golf

Tomáš Přikryl

Přijměte pozvání a poznejte s námi golf. Představíme Vám, jak probíhá výuka golfu na školách, a zároveň si sami vyzkoušíte, že golf je pohybová aktivita, která nejen rozvíjí pohybové a balanční vlastnosti dítěte, ale podporuje také jeho psychiku a koncentrační dovednosti. Máme pro Vás veškeré vybavení, jak začít na škole s golfem.

 

Korfbal pro všechny

Ivo Kracík 

Krátké představení sportu (historie, současnost, úspěchy ČR). Stručný popis variant sportu společně s pravidly (beach korfbal, k4, apod.). Praktická ukázka hry se zapojením všech účastníků. 

 

Sportuj ve škole

Dagmar Hubáčková 

Dozvíte se, jak Vaši školu zapojit do projektu AŠSK "SPORTUJ VE ŠKOLE". Až 90 dětí bude mít možnost zdarma  hrát hry, zkoušet nové sportovní aktivity a zároveň se u toho bavit se svými spolužáky. Škola získá materiální vybavení a cvičitelé zajímavou odměnu. Čeká Vás i malá ochutnávka sportovních aktivit.Partneři

Copyright © 2020 - www.telopraha.cz (AŠSK ČR)