TĚLOPRAHA

je praktický vzdělávací seminář určený zejména učitelům tělesné výchovy, vedoucím školních sportovních kroužků, ale i dalším pedagogickým pracovníkům. Lektorují pedagogové UK FTVS Praha a jiných sportovních nebo tělovýchovných institucí.


Stručný přehled lekcí TĚLOPRAHA 2020

 

Chybějící anotace budeme postupně doplňovat

 

Flag fotbal 

Bc. Bohuslav Rom 

Bezkontaktní verze amerického fotbalu vhodná pro žáky základních a středních škol.

 

Interkros - základ pro výuku v tělesné výchově 

Ing. Adam Šerpán 

Seminář nabídne seznámení s historií sportu, pravidly a druhy sportu (interkros/lakros). Následuje ukázková hodina se zapojením všech zúčastněných tak, aby každý získal osobní zkušenost s interkrosem - bezkontaktním druhem lakrosu.

 

Korfbal 

Ivo Kracík 

Představení korfbalu jako sportu pro koedukované hodiny tělesné výchovy.

 

Miniházená – od 1. třídy po vysokoškoláky 

Mgr. Tomáš Černý 

Miniházená je dynamická hra, kterou může hrát každý, kdo umí jenom trochu běhat, skákat, chytat a házet. Nejsou zde žádná složitá pravidla ani herní systémy a proto je dětem velmi blízká a hrají ji s chutí a velkým zápalem. Věk ani úroveň schopností a dovedností nejsou důležité. Ani prostory a materiál nejsou omezující. Hraje se na jakémkoli hřišti nebo tělocvičně a s měkkým míčem, nehrozí tedy zranění prstů nebo bolestivé údery. Součástí ukázkové hodiny bude nácvik a zdokonalování chytání a házení míče, cvičení na manipulaci s míčem a pohybové hry na nácvik pohybu hráče bez míče a na rozvoj rychlostních schopností. Nakonec proběhne samotná hra mezi účastníky této hodiny a všichni si na vlastní kůži vyzkouší dynamičnost této hry, která se hraje na mnoha školách v Česku i jinde v Evropě. Každý aktivní účastník této ukázkové hodiny o miniházené získá kromě velmi zajímavých informací i metodický materiál a gumový míč značky Molten zdarma.

 

Mořský kajak

PhDr. Petr O.Novotný Ph.D.

Ovládání mořského kajaku, základy záchrany a sebezáchrany. Pozn. mořský kajak s vybavením, pádlo, vesta 300 Kč/osoba)

Rafting

PhDr. Petr O.Novotný Ph.D.

Ovládání raftového člunu , základy záchrany a sebezáchrany

 

Nech ležet míč na vybiku, pusť hudbu do tělocviku!

Mgr. Kateřina Doležalová, Ph.D

Lekce hudebně-pohybové výchovy nabídne jednoduché a lehce realizovatelné činnosti gymnastického charakteru na moderní hudební doprovod.

 

Orientační běh do škol

Ing. Kristýna Skyvová

Orientační běh je sport pro širokou veřejnost a je velmi vhodnou aktivitou rozvíjející také samostatnost a rychlé rozhodování.
Ukázky orientačních cvičení v parku, na atletickém hřišti, v tělocvičně s využitým elektronického systému Sportident.
Informace o spolupráci Českého svazu orientačních sportů se školami (školní závody, výukové mapy, výukové programy Zažij svůj domov).

Švihadla - rope skipping (ukázka programu pro 1. stupeň ZŠ)

Jana Černá

Představení tříměsíčního intervenčního programu rope skipping (švihadla), připraveného nejenom pro děti prvních tříd. V teoretické části lekce bude představen metodický materiál pro učitele a pracovně motivační sešit pro žáky. Praktická část nabídne účastníkům vyzkoušet rozmanité aktivity s dlouhým lanem 4m a cvičení ve dvojicích. 

 

Úpolové hry a hraní

PhDr. Veronika Holá

Úpolové hry a hraní, které se dají začlenit do hodin tělesné výchovy. Hry ve dvojicích, skupině, s pomůckami i bez pomůcek.

 

Úpolové techniky v postoji

PhDr. Veronika Holá

Výběr těch nejjednodušších úpolových technik v postoji. (O soto otoshi, tai otoshi, sasae curikomi ashi, o goshi, aj.)

 

Úpolová technika na zemi

PhDr. Veronika Holá

Nejčastější judistické držení, úniky z držení, kolečko držení, nasazení pák, aj...

 

Výuka golfu na školách

Tomáš Přikryl

Přijměte pozvání a poznejte s námi golf. Představíme Vám, jak probíhá výuka golfu na školách, a zároveň si sami vyzkoušíte, že golf je pohybová aktivita, která nejen rozvíjí pohybové a balanční vlastnosti dítěte, ale podporuje také jeho psychiku a koncentrační dovednosti. Máme pro Vás veškeré vybavení, jak začít na škole s golfem.

 

Využití nafukovacích žíněnek AirFloor pro kondiční a akrobatické účely

PhDr. Jaroslav Krištofič

Nafukovací žíněnka AirFloor je během pár minut nafouknutá, ve složeném stavu je velmi skladná a nezabírá místo v tělocvičně. Její elastické vlastnosti šetří kloubně svalový systém a umožňují prodloužení letové fáze po odrazu, jinými slovy užít si letu a naučit se bezpečně dopadat. Přijďte si vyzkoušet její využití při osvojování akrobatických dovedností i v rámci kondičního tréninku.

 

Zábavné rozcvičení

Radim Jebavý, Aleš Kaplan, Vladimír Hojka

Lekce seznamuje účastníky s pestrou a zábavnou variantou rozcviček s celou řadou snadno dostupných pomůcek (i bez nich) tak, aby se rozcvičení stalo příjemným naladěním na následující hlavní obsah TV.Partneři

generalni-partner-sportisimo.jpg

Copyright © 2024 - www.telopraha.cz (AŠSK ČR)