TĚLOPRAHA

je praktický vzdělávací seminář určený zejména učitelům tělesné výchovy, vedoucím školních sportovních kroužků, ale i dalším pedagogickým pracovníkům. Lektorují pedagogové UK FTVS Praha a jiných sportovních nebo tělovýchovných institucí.

Zpráva ze semináře TĚLOPRAHA 2012

Setkání TĚLOPRAHA 2012 (29.- 31.8.2012) se uskutečnilo v Praze v prostorách FTVS a blízkém okolí již podeváté. Bylo tradičně koncipováno jako informativní seminář s maximálním akcentem na přímou využitelnost uváděných poznatků ve školním  a sportovním prostředí, bez ohledu na to zda se jedná o školy základní, střední či sportovní organizace. Vedle předávání odborných zkušeností lektory byl velkou předností tohoto semináře i přenos opačným směrem, tedy od účastníků, jejichž praktické zkušenosti jsou velké, k lektorům. V rámci tradičního pojetí se organizátoři semináře snažili zakomponovat do výstupů i podporu rámcových vzdělávacích programů a zdůraznit pro nás v současnosti klíčové kompetence využívat  pohybové aktivity pro změnu v současnosti převážně sedavého (pohybově nedostatečného) životního způsobu.

 

Asociace školních sportovních klubů České republiky ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou tělesné výchovy a sportu nabídly v rámci TĚLOPRAHA 2012 účastníkům především didakticky propracované programy pohybových aktivit v tělocvičném a přírodně atraktivním prostředí v 51 praktických lekcích a dále 4 semináře. Vysoká odborná úroveň lektorů a pozitivní zapojení a vstřícná vnímavost účastníků, byly dobrým východiskem k tradičně přátelské atmosféře setkání pracovníků ve školství a sportu.

 

Veškerý program byl pro účastníky volitelný a každý účastník si mohl vybrat z nabídky, která byla vypsána ve 2. a 3. bulletinu. Účastníci se mohli reálně zúčastnit každý půlden  jedné až dvou aktivit (podle jejich lokalizace), tj. celkem čtyři půldny různých činností, nebo si mohli některé aktivity zopakovat.

Každý ze 127 účastníků měl tedy možnost nalézt si to své téma, kterým by rád zkvalitnil, případně obohatil nabídku sportovních a tělovýchovných aktivit ve své škole, sportovním kroužku nebo klubu.

 

Na zvolené hlavní téma   „Jak vrátit mládeži v 21.století přirozenou potřebu pohybu ?“

se také uskutečnil ve čtvrtek 30. 8. 2012 kulatý stůl, kde spolu s pozvanými osobnostmi   (doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA – parlament ČR, Mgr. Jana Divoká – STOB Praha, Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. – PF MU Brno, Prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. – FTVS UK Praha, PhDr. Jan Tupý – VÚP Praha, PaedDr. Stanislav Herzig, CSc. – ředitel ZŠ Skalná) – odborníky jak ze školství tak politiky - se účastníci společně s moderátorem kulatého stolu profesorem Václavem Buncem pokusili formulovat východiska ke dvěma okruhům témat:

 

 

  • jak zvýšit kompetence pedagogických pracovníků všech typů škol a dalších institucí ve smyslu „přesunu“ pozornosti od převážně pouhého zvyšování tělesné zdatnosti a zdokonalování pohybových dovedností k důraznějšímu prosazování pravidelné pohybové aktivnosti

 

 

  • jak  posunout kompetence rodičů (rodin) při vytváření podmínek a prosazování pohybové aktivnosti v rámci individuálních, specifických podmínek rodin (jak připravit metodické, právní, bezpečnostní, materiální a provozní podmínky pro realizaci strukturovaných i nestrukturovaných pohybových aktivit v průběhu celého dne)

 

Z dialogu v rámci kulatého stolu lze formulovat následující doporučení:

 

  • Systematicky vytvářet podmínky pro prosazování celoživotní pohybové aktivnosti se zapojením rodin, škol, obcí, sportovních organizací a svazů, podniků a firem, zdravotních pojišťoven, MŠMT a MZ, politických představitelů.

 

Cílem pohybových intervencí u převážné části  populace by měla být obnova potřeby pohybu jako základní biologické potřeby.

 

  • Připravit budoucí učitele a další pedagogické pracovníky v oblasti pohybových aktivit a sportu z pohledu potřebných vědomostí, dovedností a postojů na holistické (celostní) prosazování zdravého způsobu života.

 

Při tvorbě a úpravách vzdělávacích a výchovných programů by měli být učitelé TV, trenéři a ostatní pedagogičtí pracovníci  nejen tvůrci TV a dalších PA, ale i koordinátory mnohem širšího spektra činností a vztahů souvisejících s režimem rodiny a škol. Měli by být v nejširším slova smyslu „motivátory“ a „iniciátory“ podpory zdravého životního způsobu ve svém okolí.

 

  • Zvýšit kvalifikovanost ředitelů škol a řídících pracovníků ve sportovním prostředí ve smyslu vytváření podmínek pro celostní prosazování aktivního životního způsobu dětí a mládeže.

 

Ředitelé škol by měli spolurozhodovat o tom, co bude považováno na škole a ve vzdělávání žáků za podstatné, v jakém rozsahu a pojetí se TV a další PA uskuteční, měli by podporovat prosazování celkové koncepce podpory zdravého životního způsobu na škole, ve svém okolí, obci.

 

  • Prohloubit a vytvářet nové možnosti pro užší spolupráci škol a ostatních sportovních subjektů s rodiči (rodinami) v rámci obnovy potřeby pohybu především u populace s pohybovou nedostatečností.

 

Převážná část populace nemá potřebný pohybový režim jako pravidelnou součást života. Je třeba vytvářet vhodnou edukaci cílenou na dítě – rodiče - rodinu ( škola, využití masmédií vč. internetu,vytváření informačních center, strukturované programy, projekty obcí, atd.) a vytvářet příležitosti (sportovní kroužky, akce pro rodiny, školní akce s účastí rodičů, atd.)

 

  • Zvládnutí základní pohybové gramotnosti (výchozí odpovídající úrovně pohybových dovedností) je předpokladem pro realizaci vhodné pohybové aktivity a tím možnosti změny životního způsobu.

 

Celý proces vyžaduje stanovení si odpovídajících cílů a úkolů a od edukátora i edukovaného určitý stupeň úsilí při jejich realizaci. Časově se hovoří přibližně o období 4-6 měsíců po kterém může docházet k začátku pravidelné pohybové aktivnosti a následně k trvalé pohybové aktivnosti.

 

Vnímání pohybu jako základní životní potřeby  je současnou společností akceptováno a pohybuje se v různých hodnotových žebříčcích na předních místech. Skutečnost ale je jiná –nedostatek pohybu „nebolí“  a jeho vědomá kultivace vyžaduje vnitřní úsilí a pravidelnost. A to vyspělé společnosti s vysokou životní úrovní nedokáží v současnosti plně realizovat.

Na závěr snad několik citátů  moudrých předků:

 

Tělo nechť každodenní své hýbání má.

(J. A. Komenský)

 

Zdraví není všechno, ale bez zdraví je vše ničím.

(A. Schopenhauer)

 

Televize není nepřítel, televize se dá vypnout.

(J. Werich)

 

 

 

Zpracovali: J.Horčic, I. Čechovská, T.Veselý

 

 

 

 

28.8.

Nové informace:

 

Bulletin č. 3 s aktuálními a podrobnými informacemi o semináři.

 

Akreditace

Proběhne ve středu 29.8. v Menze Sport – 15.00 – 21.00

Dodatečná akreditace tamtéž ve čtvrtek 7:30-9:00

Fotografii pro akreditační kartu dodá každý účastník při akreditaci.

Vemte si s sebou potvrzení o platbě, bude vyžadováno v případě ndesrovnalostí.


Doprava na UK FTVS

Adresa: José Martího 31, 162 52 Praha 6

            Tramvají ze zastávky Dejvická směr Divoká Šárka. Vystoupit na zastávce VOZOVNA VOKOVICE.

            Tramvaje: 8 nebo 36

            Autem – GPS souřadnice - 50°5'35.253"N, 14°20'6.266"E

 

 

 


17. 7. 2012

Registrace je stále otevřená. Jste-li nový zájemce o účast na semináři, máte stále možnost se přihlásit. Závazné přihlášky s výběrem aktivit přijímáme průběžně.


4. 6. 2012

Vydali jsme 2. bulletin s aktuálním přehledem lekcí, časovým rozvrhem a pokyny k platbě. Pokud jste ještě bulletin neobdrželi, podívejte se do své e-mailové schránky, případně nás kontaktujte na vesely@assk.cz.

2. bulletin si můžete stáhnou v sekci BULLETIN-LEKCE.

 

 

10. 5. 2012


Rámcový program a poplatky

 

Seznam lekcí aktualizovaný

 

 

Elektronické přihlašování spuštěno

Vážení zájemci o seminář TĚLOPRAHA 2012 právě bylo spuštěno elektronické přihlašování na letošní ročník TĚLOPRAHA.

Předběžnou elektronickou přihlášku naleznete zde. Registrovaní zájemci obdrží II. bulletin, který bude vydán v polovině dubna 2012 a bude obsahovat závaznou přihlášku, podrobnou programovou nabídku s rozvrhem ze kterého si zájemci sestaví vlastní rozvrh aktivit. Na základě této závazné přihlášky získáte pokyny pro platbu semináře.

                                                                                                                                           12.3.2012

Vážení zájemci o seminář TĚLOPRAHA 2012

Vítejte na stránkách semináře TĚLOPRAHA 2012, které jsou zatím ve fázi výstavby.

Elektronické přihlašování – registrace bude spuštěna do pátku 9. 3. 2012 - registrovaní zájemci získají jistotu, že obdrží II. bulletin na jejich e-mailovou adresu, kterou si určí.


II. bulletin s programovou nabídkou lekcí a závaznou přihláškou bude zveřejněn v 1. polovině dubna 2012.

 

Těšíme se na Vaší účast.

2.3.2012Partneři

generalni-partner-sportisimo.jpg

Copyright © 2021 - www.telopraha.cz (AŠSK ČR)