TĚLOPRAHA

je praktický vzdělávací seminář určený zejména učitelům tělesné výchovy, vedoucím školních sportovních kroužků, ale i dalším pedagogickým pracovníkům. Lektorují pedagogové UK FTVS Praha a jiných sportovních nebo tělovýchovných institucí.

AKTUÁLNĚ

   

Vážení pedagogové, trenéři a zájemci o sportovní aktivity, velmi si vážíme Vašeho zájmu o účast na semináři Tělo Praha.

Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci a jejímu vývoji bohužel VV AŠSK ČR z.s. rozhodl o zrušení semináře v letošním roce.

 

Věřím, že nastalou mimořádnou situaci pochopíte a setkáme se na příštím ročníku semináře.

 

Přejeme Vám pevné zdraví a optimismus do následujícího období!


za organizační tým

 Anna Majerová

 


Archiv aktualit 2014

Archiv aktualit 2016

 

 

 Partneři

generalni-partner-sportisimo.jpg

Copyright © 2024 - www.telopraha.cz (AŠSK ČR)